LED-stripe fra Eledge Lighting montert i taket på garasje og bilde av LED-stripe på trommel fra Eledge Lighting.

Derfor er godt arbeidslys på byggeplassen viktig 

Tekst og foto: Martine Thoresen Mælum

Godt arbeidslys på byggeplassen er en forutsetning for et bra resultat og trygge arbeidsforhold. Spesielt nå i den mørke årstiden er godt arbeidslys viktig, fordi dårlig belysning øker risikoen for alvorlige ulykker. 

Riktig og god arbeidsbelysning har stor betydning for menneskets helse og trivsel og er avgjørende for hvor raskt og sikkert man jobber. I vinterhalvåret er det begrenset med dagslys og dermed øker behovet for ekstra arbeidslys. 

Jobber du i for dårlig opplyste områder blir man raskere sliten, fordi du bruker mer krefter på å konsentrere deg, sjansen for at du gjør feil øker og risikoen for ulykker øker. 

 I 2020 ble det registrert rundt 2500 arbeidsskader i bygge- og anleggsbransjen i Norge. Fall fra høyder var den hyppigste ulykkestypen, med om lag 550 registrerte tilfeller. 

«Vi kan ikke direkte koble manglende belysning som direkte årsak til arbeidsulykker, men vi vet at riktig og god arbeidsbelysning fører til at man jobber bedre, raskere og tryggere.  Vårt mål er å skape trygge arbeidsplasser, forebygge ulykker og bevare miljøet ved hjelp av smarte, brukervennlige belysningsprodukter», sier Daniel Brekke som er daglig leder og produktutvikler i Kreativ Belysning.  

Situasjonsbilder av LED-striper på trommel fra Eledge Lighting.

Hva er godt arbeidslys? 

Godt arbeidslys handler om en kombinasjon av direkte og indirekte belysning. Direkte belysning kalles ofte punktbelysning og indirekte belysning kalles generell belysning. 

Punktbelysningen skal lyse opp akkurat det området du jobber på, mens den generelle belysningen skal lyse opp omgivelsene rundt på en tilfredsstillende måte hele tiden. Punktbelysningen har ofte en varmere fargetemperatur og gir et gulere lys enn den generelle belysningen, som ofte har et ganske hvitt og klart lys. 

 En løsning er for eksempel å henge opp rekkelys/ LED-striper i taket for generell belysning, mens ulike arbeidslamper gir punktbelysning der det trengs ekstra lys. Felles for begge typer belysning, er at LED-teknologien er å foretrekke. 

LED-striper fra Eledge Lighting

LED er godt for miljøet og lommeboka

Tidligere har de mest brukte lyskildene på en byggeplass vært damplamper utendørs, mens lysrør, kompaktlysrør og halogen har vært mest brukt innendørs. De siste årene har det blitt mer vanlig med LED-lys, spesielt i sammenhenger der skarpt og klart lys er å foretrekke. 

En av årsakene til at LED-lys har blitt så utbredt, har med miljøet å gjøre. Det stilles stadig krav til mer energieffektive løsninger og i forhold til tradisjonelle lyspærer gir LED-lys en besparelse på opptil 90% i energiforbruk. Dette gir en positiv miljøeffekt ved at det totale energiforbruket går ned og dermed reduseres utslipp av CO2. 

LED-lys er også betydelig mer robust enn tradisjonelle lyskilder og har dermed mye lenger levetid. Levetiden på LED-stripene fra Eledge Lighting er for eksempel hele 30.000 timer og det finnes heller ingen knuselige deler som må skiftes ut. 

«Fordelene med LED lys er mange. Man sparer penger, man reduserer miljøbelastningen både når det gjelder energiforbruk og i forhold til avfall, det er mindre risiko for brann og teknologien gjør at løsningene blir stadig forbedret og mer varierte», sier Daniel Brekke i Kreativ Belysning. 

Les mer om LED-stripene på trommel fra Eledge Lighting her